Stabilizátor na kamery pre PdF

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Stabilizátor na kamery pre PdF
Kód zákazky: Z20243521
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 38650000-6
Predpokladaná hodnota: 200,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 16.5.2024 08:50
Vyhlásenie: 13.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Hornopotočná
91843 Trnava
NUTS: -
Miesto dodania: Trnava, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty