Obnova ročnej podpory produktu VMware

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Obnova ročnej podpory produktu VMware
Kód zákazky: Z20243525
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 48000000-8
Predpokladaná hodnota: 22 706,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 16.5.2024 09:00
Vyhlásenie: 13.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Švermova 1394/43
97404 Banská Bystrica
NUTS: -
Miesto dodania: Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty