Dodávka služieb technickej podpory pre vybrané komponenty existujúceho Informačného systému Generálnej prokuratúry SR

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Dodávka služieb technickej podpory pre vybrané komponenty existujúceho Informačného systému Generálnej prokuratúry SR
Kód zákazky: Z20243477
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 32422000-7
Predpokladaná hodnota: 166 290,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 24.5.2024 09:00
Vyhlásenie: 10.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Štúrova 2
81102 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS