Odborne casopisy

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Odborne casopisy
Kód zákazky: Z20243510
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 22213000-6
Predpokladaná hodnota: 210,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 14.5.2024 14:20
Vyhlásenie: 10.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie generála Viesta
83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty

Zákazka na EKS: Odborne casopisy (Z20243510)