Potreby pre verejné stravovanie na jedno použitie

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Potreby pre verejné stravovanie na jedno použitie
Kód zákazky: Z20243502
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 39222100-5
Predpokladaná hodnota: 20 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 15.5.2024 13:00
Vyhlásenie: 10.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie generála Viesta
83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Zdroj: EKS