Kombinovaná chladnička

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Kombinovaná chladnička
Kód zákazky: Z20243503
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 39711130-9
Predpokladaná hodnota: 199,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 16.5.2024 14:15
Vyhlásenie: 10.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Šafárikovo námestie
81499 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty