Ovocie, zelenina, orechy a bylinky

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Ovocie, zelenina, orechy a bylinky
Kód zákazky: Z20243504
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 03000000-1
Predpokladaná hodnota: 51 218,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 15.5.2024 13:00
Vyhlásenie: 10.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Petržalský domov seniorov
Adresa: Vilová 332/19A
85101 Bratislava - mestská časť Petržalka
NUTS: -
Miesto dodania: Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty