Tlač brožúry a letáku

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Tlač brožúry a letáku
Kód zákazky: Z20243491
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Služby
Hlavný CPV: 79810000-5
Predpokladaná hodnota: 600,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 17.5.2024 10:00
Vyhlásenie: 10.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Hornopotočná
91843 Trnava
NUTS: -
Miesto dodania: Trnava, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty