Pranie posteľnej bielizne a čistenie talárov KE

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Pranie posteľnej bielizne a čistenie talárov KE
Kód zákazky: Z20243484
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Služby
Hlavný CPV: 98310000-9
Predpokladaná hodnota: 3 494,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 16.5.2024 08:01
Vyhlásenie: 10.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Dolnozemská cesta
85235 Bratislava - mestská časť Petržalka
NUTS: -
Miesto dodania: Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Zdroj: EKS