Tlač katalógov trofejí CHPO Poľana za poľovnícku sezónu 2023-2024

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Tlač katalógov trofejí CHPO Poľana za poľovnícku sezónu 2023-2024
Kód zákazky: Z20243471
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Služby
Hlavný CPV: 79810000-5
Predpokladaná hodnota: 800,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 14.5.2024 09:00
Vyhlásenie: 9.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie SNP
97566 Banská Bystrica
NUTS: -
Miesto dodania: Kriváň, Detva, Banskobystrický, Slovenská republika
Zdroj: EKS