Základný študijný program pre meteorológov - doplnkové postgraduálne štúdium

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Základný študijný program pre meteorológov - doplnkové postgraduálne štúdium
Kód zákazky: Z20243474
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Služby
Hlavný CPV: 80430000-7
Predpokladaná hodnota: 20 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 24.5.2024 16:00
Vyhlásenie: 9.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie generála Viesta
83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Slovenská republika
Zdroj: EKS