Vitrína antracit 120 x 80 x 37 cm Ikea RUDSTA - alebo ekvivalent

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Vitrína antracit 120 x 80 x 37 cm Ikea RUDSTA - alebo ekvivalent
Kód zákazky: Z20243473
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 39171000-1
Predpokladaná hodnota: 636,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 15.5.2024 09:00
Vyhlásenie: 9.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Sečovce
Adresa: Námestie sv. Cyrila a Metoda
07801 Sečovce
NUTS: -
Miesto dodania: Sečovce, Trebišov, Košický, Slovenská republika
Zdroj: EKS