Profesionálny prací prostriedok ALFA pre professional ARIEL systém

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Profesionálny prací prostriedok ALFA pre professional ARIEL systém
Kód zákazky: Z20243475
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 39831000-6
Predpokladaná hodnota: 3 830,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 16.5.2024 10:00
Vyhlásenie: 9.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Novoť 976
02955 Novoť
NUTS: -
Miesto dodania: Novoť, Námestovo, Žilinský, Slovenská republika
Zdroj: EKS