Čistiace a upratovacie prostriedky

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Čistiace a upratovacie prostriedky
Kód zákazky: Z20243443
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 39830000-9
Predpokladaná hodnota: 28 569,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 17.5.2024 10:00
Vyhlásenie: 9.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Nemocnica Poprad, a. s.
Adresa: Banícka
05845 Poprad
NUTS: -
Miesto dodania: Poprad, Poprad, Prešovský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty