Nákup okrasných rastlín - Stromčekové ruže

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Nákup okrasných rastlín - Stromčekové ruže
Kód zákazky: Z20243454
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 03441000-3
Predpokladaná hodnota: 1 750,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 14.5.2024 09:30
Vyhlásenie: 9.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Sečovce
Adresa: Námestie sv. Cyrila a Metoda
07801 Sečovce
NUTS: -
Miesto dodania: Sečovce, Trebišov, Košický, Slovenská republika
Zdroj: EKS