Dodávka kancelárskych potrieb

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Dodávka kancelárskych potrieb
Kód zákazky: Z20243457
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30192000-1
Predpokladaná hodnota: 50 561,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 20.5.2024 09:55
Vyhlásenie: 9.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Dolnozemská cesta
85235 Bratislava - mestská časť Petržalka
NUTS: -
Miesto dodania: Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty