Mobilný telefón

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Mobilný telefón
Kód zákazky: Z20243458
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 32250000-0
Predpokladaná hodnota: 1 500,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 20.5.2024 10:00
Vyhlásenie: 9.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Hornopotočná
91843 Trnava
NUTS: -
Miesto dodania: Trnava, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty