IKT

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: IKT
Kód zákazky: Z20243439
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30200000-1
Predpokladaná hodnota: 416,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 13.5.2024 15:00
Vyhlásenie: 7.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: UNIVERZITA J. SELYEHO
Adresa: Bratislavská cesta
94501 Komárno
NUTS: -
Miesto dodania: Komárno, Komárno, Nitriansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty

Zákazka na EKS: IKT (Z20243439)