Dodávka zemného plynu na roky 2024 a 2025

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Dodávka zemného plynu na roky 2024 a 2025
Kód zákazky: Z20243428
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 09123000-7
Predpokladaná hodnota: 120 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 15.5.2024 13:00
Vyhlásenie: 7.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Krajská prokuratúra Trnava
Adresa: Dolné Bašty 1
91744 Trnava
NUTS: -
Miesto dodania: Trnava, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty