Odborná literatúra a časopisy

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Odborná literatúra a časopisy
Kód zákazky: Z20243430
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 22110000-4
Predpokladaná hodnota: 1 976,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 14.5.2024 10:04
Vyhlásenie: 7.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie generála Viesta
83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty