Všeobecný spotrebný materiál_vzorkovnice, magnetické kovové svorky

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Všeobecný spotrebný materiál_vzorkovnice, magnetické kovové svorky
Kód zákazky: Z20243436
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 33793000-5
Predpokladaná hodnota: 2 426,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 15.5.2024 15:00
Vyhlásenie: 7.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Mlynská dolina 3962/1
81704 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Spišská Nová Ves, Spišská Nová Ves, Košický, Slovenská republika
Zdroj: EKS