Vlajky a zástavy

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Vlajky a zástavy
Kód zákazky: Z20243426
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 35821000-5
Predpokladaná hodnota: 500,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 13.5.2024 08:00
Vyhlásenie: 7.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie generála Viesta
83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty