Tlačiarenské služby

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Tlačiarenské služby
Kód zákazky: Z20243413
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Služby
Hlavný CPV: 79810000-5
Predpokladaná hodnota: 277,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 20.5.2024 08:30
Vyhlásenie: 7.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Prešovská univerzita v Prešove
Adresa: Ul. 17. novembra
08001 Prešov
NUTS: -
Miesto dodania: Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty