Myš

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Myš
Kód zákazky: Z20243410
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30237000-9
Predpokladaná hodnota: 160,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 13.5.2024 10:00
Vyhlásenie: 7.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Žilinská univerzita v Žiline
Adresa: Univerzitná
01026 Žilina
NUTS: -
Miesto dodania: Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty

Zákazka na EKS: Myš (Z20243410)