Pracovné odevy pre zamestnancov v zdravotníctve

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Pracovné odevy pre zamestnancov v zdravotníctve
Kód zákazky: Z20243411
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 18332000-5
Predpokladaná hodnota: 181 269,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 22.5.2024 09:10
Vyhlásenie: 7.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Rastislavova
04190 Košice - mestská časť Juh
NUTS: -
Miesto dodania: Rastislavova 43, Košice - mestská časť Juh, Košice IV, Košický, Slovenská republika
Zdroj: EKS