Smerové stĺpiky - cestné a zvodidlové

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Smerové stĺpiky - cestné a zvodidlové
Kód zákazky: Z20243229
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 34928000-8
Ostatné CPV: 60000000-8
Predpokladaná hodnota: 8 620,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 16.5.2024 09:00
Vyhlásenie: 7.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Martina Rázusa
01001 Žilina
NUTS: -
Miesto dodania: A.Hlinku 2621, Čadca, Čadca, Žilinský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty