Sophos licencie end

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Sophos licencie end
Kód zákazky: Z20243407
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 48000000-8
Ostatné CPV: 60000000-8
Predpokladaná hodnota: 14 724,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 20.5.2024 10:00
Vyhlásenie: 7.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Nám. Alexandra Dubčeka
81280 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Námestie Alexandra Dubčeka 1, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty