Potrubia, príruby a tvarovky pozinkované

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Potrubia, príruby a tvarovky pozinkované
Kód zákazky: Z20243408
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 39370000-6
Predpokladaná hodnota: 1 390,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 13.5.2024 08:11
Vyhlásenie: 7.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Komenského
04248 Košice - mestská časť Sever
NUTS: -
Miesto dodania: Michalovce, Michalovce, Košický, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty