Multifunkčné kancelárske zariadenie s príslušenstvom

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Multifunkčné kancelárske zariadenie s príslušenstvom
Kód zákazky: Z20243343
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30120000-6
Predpokladaná hodnota: 3 695,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 13.5.2024 09:00
Vyhlásenie: 6.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Žilinská univerzita v Žiline
Adresa: Univerzitná
01026 Žilina
NUTS: -
Miesto dodania: Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Zdroj: EKS