Zaobstaranie notebookov s dokovacími stanicami pre potreby analytikov

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Zaobstaranie notebookov s dokovacími stanicami pre potreby analytikov
Kód zákazky: Z20243405
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30213100-6
Predpokladaná hodnota: 5 304,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 14.5.2024 09:00
Vyhlásenie: 6.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Bajkalská 21/A
82799 Bratislava - mestská časť Ružinov
NUTS: -
Miesto dodania: Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS