Elektroinštalačný materiál

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Elektroinštalačný materiál
Kód zákazky: Z20243380
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 31411000-0
Predpokladaná hodnota: 925,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 13.5.2024 12:53
Vyhlásenie: 6.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Komenského
04248 Košice
NUTS: -
Miesto dodania: Humenné, Humenné, Prešovský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty