Laboratórna pipeta na presné odmeriavanie objemu kvapalín.

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Laboratórna pipeta na presné odmeriavanie objemu kvapalín.
Kód zákazky: Z20243395
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 38437000-7
Predpokladaná hodnota: 338,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 14.5.2024 10:00
Vyhlásenie: 6.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Šafárikovo nám. 6
81499 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS