Notebook

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Notebook
Kód zákazky: Z20243396
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30213100-6
Predpokladaná hodnota: 949,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 10.5.2024 14:30
Vyhlásenie: 6.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Dúbravská cesta 6322/9
84104 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
NUTS: -
Miesto dodania: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty

Zákazka na EKS: Notebook (Z20243396)