Značky a súvisiace prvky

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Značky a súvisiace prvky
Kód zákazky: Z20243397
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 22000000-0
Predpokladaná hodnota: 940,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 10.5.2024 14:35
Vyhlásenie: 6.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie generála Viesta
83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty