Kúpeľná starostlivosť pre ozbrojených príslušníkov FS SR a poberateľov dôchodkov z výsluhového zabezpečenia - indikácia chorôb IX., duševné choroby

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Kúpeľná starostlivosť pre ozbrojených príslušníkov FS SR a poberateľov dôchodkov z výsluhového zabezpečenia - indikácia chorôb IX., duševné choroby
Kód zákazky: Z20243269
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Služby
Hlavný CPV: 75000000-6
Predpokladaná hodnota: 1 113,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 13.5.2024 13:00
Vyhlásenie: 6.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Lazovná
97401 Banská Bystrica
NUTS: -
Miesto dodania: Slovenská republika
Zdroj: EKS