Preventívne rehabilitácie formou liečebno-preventívnej starostlivosti príslušníkom finančnej správy - indikácia chorôb VI., nervové choroby.

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Preventívne rehabilitácie formou liečebno-preventívnej starostlivosti príslušníkom finančnej správy - indikácia chorôb VI., nervové choroby.
Kód zákazky: Z20243309
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Služby
Hlavný CPV: 85312500-4
Predpokladaná hodnota: 768,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 14.5.2024 11:00
Vyhlásenie: 6.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Lazovná
97401 Banská Bystrica
NUTS: -
Miesto dodania: Slovenská republika
Zdroj: EKS