Stojan

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Stojan
Kód zákazky: Z20243361
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30237000-9
Predpokladaná hodnota: 320,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 10.5.2024 11:30
Vyhlásenie: 6.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Žilinská univerzita v Žiline
Adresa: Univerzitná
01026 Žilina
NUTS: -
Miesto dodania: Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty

Zákazka na EKS: Stojan (Z20243361)