Ferrogen 8

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Ferrogen 8
Kód zákazky: Z20243369
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 24300000-7
Predpokladaná hodnota: 1 950,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 10.5.2024 12:57
Vyhlásenie: 6.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Jaslovské Bohunice
919 30 Jaslovské Bohunice
NUTS: -
Miesto dodania: Jaslovské Bohunice, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty

Zákazka na EKS: Ferrogen 8 (Z20243369)