Policajný materiál

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Policajný materiál
Kód zákazky: Z20243370
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 35200000-6
Predpokladaná hodnota: 945,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 14.5.2024 14:00
Vyhlásenie: 6.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie generála Viesta
83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Trebišov, Trebišov, Košický, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty