Prostriedky na filtráciu pohonných látok

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Prostriedky na filtráciu pohonných látok
Kód zákazky: Z20243372
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 42913000-9
Predpokladaná hodnota: 3 728,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 15.5.2024 11:00
Vyhlásenie: 6.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie generála Viesta
83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Zemianske Kostoľany, Prievidza, Trenčiansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty