Tlačiareň 3D

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Tlačiareň 3D
Kód zákazky: Z20243376
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30232100-5
Predpokladaná hodnota: 342,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 10.5.2024 12:00
Vyhlásenie: 6.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Stredná priemyselná škola
Adresa: Obrancov mieru
018 41 Dubnica nad Váhom
NUTS: -
Miesto dodania: Dubnica nad Váhom, Ilava, Trenčiansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty

Zákazka na EKS: Tlačiareň 3D (Z20243376)