Mini mraznička

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Mini mraznička
Kód zákazky: Z20243350
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 39711120-6
Predpokladaná hodnota: 267,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 13.5.2024 10:15
Vyhlásenie: 6.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Šafárikovo námestie
81499 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty

Zákazka na EKS: Mini mraznička (Z20243350)