Z-z ručníky papierové skladané, papierové rolky na lehátko

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Z-z ručníky papierové skladané, papierové rolky na lehátko
Kód zákazky: Z20243352
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 33772000-2
Predpokladaná hodnota: 7 400,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 10.5.2024 09:25
Vyhlásenie: 6.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Jána Hollého
08181 Prešov
NUTS: -
Miesto dodania: Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Zdroj: EKS