Jarná deratizácia 2024 - Sečovce

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Jarná deratizácia 2024 - Sečovce
Kód zákazky: Z20243345
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Služby
Hlavný CPV: 90923000-3
Predpokladaná hodnota: 3 700,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 10.5.2024 08:30
Vyhlásenie: 6.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Sečovce
Adresa: Námestie sv. Cyrila a Metoda
07801 Sečovce
NUTS: -
Miesto dodania: Sečovce, Trebišov, Košický, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty