Rámcová dohoda na dodávku kvapalného hélia a kvapalného dusíka

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Rámcová dohoda na dodávku kvapalného hélia a kvapalného dusíka
Kód zákazky: Z20243299
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 24111300-8
Ostatné CPV: 24111800-3
60000000-8
Predpokladaná hodnota: 29 045,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 17.5.2024 10:15
Vyhlásenie: 6.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Šafárikovo námestie
81499 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Malá Hora 4A, 036 01 Martin, Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Zdroj: EKS