Tlačiareň, prístupový bod, kompaktný záložný zdroj, monitor, tablet, pero, púzdro

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Tlačiareň, prístupový bod, kompaktný záložný zdroj, monitor, tablet, pero, púzdro
Kód zákazky: Z20243344
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30232110-8
Predpokladaná hodnota: 1 916,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 10.5.2024 09:00
Vyhlásenie: 6.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Hrabovská cesta
03401 Ružomberok
NUTS: -
Miesto dodania: Ružomberok, Ružomberok, Žilinský, Slovenská republika
Zdroj: EKS