Nákup a dodávka munície v roku 2024

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Nákup a dodávka munície v roku 2024
Kód zákazky: Z20243346
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 35331000-3
Predpokladaná hodnota: 38 055,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 15.5.2024 09:00
Vyhlásenie: 6.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Centrum výcviku Lešť
Adresa: Centrum výcviku Lešť
96263 Lešť (vojenský obvod)
NUTS: -
Miesto dodania: Pliešovce, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty