Výpočtová technika

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Výpočtová technika
Kód zákazky: Z20243335
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30213300-8
Predpokladaná hodnota: 520,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 7.5.2024 14:00
Vyhlásenie: 3.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Dúbravská cesta
845 35 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
NUTS: -
Miesto dodania: Smolenice, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty