Digitálny tlačový stroj

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Digitálny tlačový stroj
Kód zákazky: Z20243341
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 42991200-1
Predpokladaná hodnota: 98 750,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 10.5.2024 09:00
Vyhlásenie: 3.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Centrum polygrafických služieb
Adresa: Sklabinská
83106 Bratislava - mestská časť Rača
NUTS: -
Miesto dodania: Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty