Výstroj – Krajčírske úpravy rovnošiat a výstroja

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Výstroj – Krajčírske úpravy rovnošiat a výstroja
Kód zákazky: Z20243318
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Služby
Hlavný CPV: 98393000-4
Predpokladaná hodnota: 498,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 10.5.2024 09:30
Vyhlásenie: 3.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie generála Viesta
83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Demänová, Liptovský Mikuláš, Žilinský, Slovenská republika
Zdroj: EKS